IT Outsourcing je spôsob správy informačných technológií v spoločnostiach, ktoré sa nezaoberajú informačnými technológiami. V súčasnosti sa mnohé organizácie stále častejšie stretávajú s problémom, ako správne a efektívne prevádzkovať svoju IT infraštruktúru. Naša spoločnosť Vám ponúka outsourcingové služby s individuálnym prístupom podľa vašich požiadaviek.

- Konzultačná činnosť
- Inštalácia, konfigurácia a správa pracovných staníc a serverov
- Konfigurácia a údržba firemnej sieťovej infraštruktúry
- Vzdialená správa
- Obnova a záchrana dát
- Čistenie PC