Kontakt

Fakturačná adresa:
    ProjectIT s.r.o.
    Tomášikova 3/A
    821 01 Bratislava
    pôvodne (Papraďová 1/A821 08 Bratislava)

    IČO: 44842481
    DIČ: 2022846287
    IČDPH: SK2022846287

    Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.
    Číslo účtu: 2620011420 / 1100
 
    Kontakt:
        Telefón: 0905 119 827
        Email: obchod@projectit.sk
                  servis@projectit.sk
Spoločnosť ProjectIT s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: SRO, vložka číslo 59244/B
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.
Podpisové právo majú len konatelia.