Kontakt

Fakturačná adresa:

    ProjectIT s.r.o.

    Tomášikova 3/A

    821 01 Bratislava

    pôvodne (Papraďová 1/A, 821 08 Bratislava)

    IČO: 44842481

    DIČ: 2022846287

    IČDPH: SK2022846287

    Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

    Číslo účtu: 2620011420 / 1100

 

    Kontakt:

        Telefón: 0905 119 827

        Email: obchod@projectit.sk

                  servis@projectit.sk

Spoločnosť ProjectIT s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: SRO, vložka číslo 59244/B

Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších

predpisov - Obchodného zákonníka v platnom znení.

Podpisové právo majú len konatelia.