IT Outsourcing

IT Outsourcing je spôsob správy informačných technológií v spoločnostiach, ktoré sa nezaoberajú informačnými technológiami. V súčasnosti sa mnohé organizácie stále častejšie stretávajú s problémom, ako správne a efektívne prevádzkovať svoju IT infraštruktúru. Naša spoločnosť Vám ponúka outsourcingové služby s individuálnym prístupom podľa vašich požiadaviek.

- Konzultačná činnosť

- Inštalácia, konfigurácia a správa pracovných staníc a serverov

- Konfigurácia a údržba firemnej sieťovej infraštruktúry

- Vzdialená správa

- Obnova a záchrana dát

- Čistenie PC